Kas yra Antiteze.lt?

Antiteze.lt – tai menine kūryba užsiimančio jaunimo bendruomenė.

Mūsų pagrindiniai tikslai yra viešinti ir plačiajai visuomenei pristatyti jaunuomenės kūrybinius darbus, burti kuriančiųjų bendruomenę bei skatinti kūrybinius užsiėmimus.

Antiteze.lt platforma talpina įvairialypių meno šakų kūrinius. Tai - įvairių žanrų literatūriniai tekstai, vizualiniai menai (fotografija, kinematografija, dailė), muzikinės kompozicijos bei performansai.

Tai jaunimo iniciatyvos sukurta svetainė, už kurios valdymo ekrano nesėdi joks snobiškas ir kritiškas redaktorius, kuris varžytų jūsų kūrybinę laisvę ar idėjinius polėkius.

Laukiame jūsų kūrybos!